Lednová selanka

středa 6. leden 2010 12:01

Nedá se svítit, malé země se ve svém nejvlastnějším zájmu musí zviditelňovat. Tu a tam vystrčit růžky, aby neupadly v zapomenutí tištěných i elektronických medií. Každá po svém. Katoličtí Irové se blýskli zbrusu novým zákonem proti rouhání, Islanďané v duchu Otčenáše …odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme… udělali dlouhý nos na své věřitele. Slováci oslnění Eurem si dokonce troufli na robustní kamiony a dokázali, že na tupost a bezohlednost jejich byrokratů nikdo v Evropě a okolí nemá. Naše vlast se vyznamenala už loni natolik, že má vystaráno a může si v politice vybírat zasloužený oddechový čas, jakousi cvičnou okurkovou sezónu.


 

Po Lisabonské smlouvě  už ani pes neštěkne. Nikoho nermoutí, nikdo nevyskakuje,  nemobilizuje, nikdo neobstruuje, ani už nešíří poplašnou zprávu, že poslední bitva teprve vzplane.  Ani odjinud nic vážnějšího nehrozí. I kdyby se  trojspřeží  Paroubek - Filip - Cyril Svoboda utrhlo ze řetězu, státotvorná trojice prezident, premiér a senát to ustojí. Zablokují sebehumánnější pokus populistů dále cupovat státní rozpočet. Na pořad dne se tak dostávají subtilnější témata. Sice méně okázalá, ale v našich malých poměrech o to závažnější. Například, jestli sněmovní volby uspořádat už v půli nebo teprve až na konci května.

Polovina května by sice lépe konvenovala s  nedávným prezidentovým výrokem, že země potřebuje co nejdříve silnou vládu. Ve hře však mohou být i další  důvody, o nichž my prostí smrtelníci můžeme jen spekulovat.

Neměli bychom například zapomínat, že krátce před patnáctým květnem úřadují Zmrzlí muži. Ti mohou vnést nečekaný zmatek do volebních preferencí. Část nestandardních voličů by místo na čundr mohla zabloudit do volebních místností, a naopak neduživí zimrlíci, kmenoví voliči jistých partají, by mohli zůstat trčet doma u kamen, pálíce plastové lahve. Jen obtížně lze odhadnout, jaký dopad může mít chladné počasí na chování věřících, zda dají přednost odpovědnosti za další osud země před rodinnou pohodou nebo dokonce před májovou pobožností (stavbou minaretu či před okultistickou kontemplací).

Za prezidentovým otálením s termínem voleb se může skrývat i kalkul na slibný trend padajících preferencí topolánkovské ODS. Alternativní  pravici může prospět  prodleva, navazující na očekávané vítězství britských  konzervativců. Nastavený čas může nadělit, dejž to ó Pane, různá nečekaná překvápka. Pro nešiky funus, pro mistry v politice Dvorana slávy!

Ještě není rozhodnuto, “autentická” pravice dosud nezemřela, jen odpočívá.
ODS minus Topolánek! Je to, oč tu běží?

 

 

 

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora