Na romsků notečku

sobota 18. září 2010 12:58

Ano, ovšem! EU by se konečně měla začít seriozně zabývat postavením Romů a neodbývat tento problém licoměrnou rádoby humanistickou rétorikou. Nemůže být sporu, diskriminace Romů skutečně existuje, především ta pozitivní. Má neblahé důsledky, zejména tendenci prohlubovat negativa a tím posilovat skrytou a nejen skrytou nevraživost vůči Romům.

Už v antické demokracii, z níž vychází současný právní model, existovala závislost práv a svobod na kulturní vyspělosti obyvatel. Staří Římané se zřejmě poučili, že dát těm méně vyspělým okamžitou možnost svobodné volby a rozhodování by vedlo k nastolení barbarských pořádků.

V případě našich česko-slovenských Romů ještě přežívá svérázné rodové soužití, které často koliduje s právními normami, viz vysoké zastoupení tohoto etnika v nápravných zařízeních.

Romská problematika je komplexní a dá jistě zabrat evropským sociologům i jiným podivínům s politickou odpovědností. Některé její aspekty jsou však zřejmé i nám laikům.

Například otázka kanadských víz pro naše občany. Proč důrazně neodmítnout podezření, že v členských zemích Unie vládne rasový útlak? Proč nedoporučit Kanaďanům novelizaci imigračního zákona ve smyslu neposkytování politického asylu občanům EU.  Těm chytrolínům, kteří přesto budou usilovat o kanadský asyl, dát možnost si na prospěšných pracích vydělat na zpáteční letenku a na zaplacení dalších výloh, spojených s internací.

Zůstaňme ještě v zahraničí. Za povšimnutí stojí citový vztah Romů k táborům, byť ne příliš čistým a ne zcela legálně budovaným na periferii francouzských velkoměst. Proč nevybudovat pro Romy úhledné, hygienicky nezávadné tábory s gratis zdravou výživou a možností průběžného vzdělávání. Byly by to účelněji vynaložené prostředky, než ty, které pohltí stávající sociální dávky. Kočovně založení Romové by se mohli vyžívat v migraci mezi podobnými tábořisky po celé Evropě.  Mimo tyto tábory by ovšem veškerá pozitivní diskriminace brala za své. Platila by pro ně stejná pravidla jako pro pouhé usedlé Evropany.

Leccos dělného se začíná rýsovat tady v Česku. Nepochybně správným směrem míří opatření typu "Děti bez školní docházky, rodiče bez dětských přídavků na chlast".  Šlo by je doplnit například o "Se sociálními dávkami vstup do heren a jiných pochybných zařízení zakázán!"

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora