Malá dohoda opět na obzoru

neděle 19. únor 2012 12:17

Dějinná dramata mívají tendeci se opakovat, premiérou bývá tragedie, reprízou fraška.

Idea  Malé dohody  byla po čertech vychytralá.  Ať se ty malé polodivošské národy  ochraňují  pěkně samy navzájem. Nás  Francouze už  ani nenapadne umírat kvůli  jejich lokálním malérům.  Skončilo to, jak známo, tragicky.  Karel Čapek to  lapidárně předpověděl  v jedné ze svých bajek: Kuře a králík se dohodli, že se nebudou vzájemně požírat, teď už jen  čekají, co tomu řekne jestřáb.  A ten to zvládl elegantně, beze ztráty jediného Frantíka. Rozpadlo se  Československo i Jugoslávie, ještě  dobře dopadlo Rumunsko, které se dobrovolně vzdalo Sedmihradska.  A ejhle, tam dole už se hajluje!  Vznikly tu dva vzorové fašistické státy, Slovensko a Chorvatsko. Ty méně bystré bylo třeba převychovat, Čechy v polepšovně, zvané Protektorát,  Srby a Černohorce rovnou ostrými náboji.

 

Soudě, podle námluv v Lánech, se tu schyluje k dějinné repríze. Jsou tu všichni, až na Rumuny, ale ti mohou být i s úroky nahrazeni všudypřítomnými Romy. Byl by tu ovšem jeden problém, koho nominovat do role jestřába. Tenkrát o nás velice stál, teď  se kvůli nám nikdo dvakrát nepřetrhne.  Sice se ti velcí   tváří, jak moc o nás v Unii stojí , ale asi  to bude ona  falešná korektnost, která tolik leží v žaludku našemu prezidentovi.

 

Tenkrát se nám do Hitlerovy  Nové Evropy moc nechtělo, přesto jsme byli  přijati. Dnes se sice Evropská unie stala naší volbou, ale všechna čest, z ryze sobeckých důvodů.  Pro nás chudobnější převažují aktiva nad pasivy. Čím víc nás bude , tím více na tom prodělají ti bohatší.  Až nás bude i s Turky dost, začneme korigovat dosavadní falešné směřování Unie.  Němci a Frantíci budou jen zírat!

 

Nebo taky nebudou. A naše CZECH MADE fraška se překvapivě zvrtne v trapnou tragedii.

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora