Rudý účetní

středa 20. červen 2012 17:05

Zdánlivě iracionální šetrnost není vynálezem páně Kalouska, vyznávali ji i maoisté poloviny šedesátých let minulého století

V biblické hantýrce by to znělo asi takto:

Za onoho času pravil Mao učedníkům svým: "Ámen ámen pravím vám, nastalť  jest čas Velké kulturní revoluce. I vypukl v Zemi středu teror chunvejbinů, revolučních puberťáků. Ti  prudce mávajíce rudými prapory vyluzovali zvuky  ne nepodobné práskání bičem. Zavedli jsou jízdu na červenou, zelená pak znamenalať stop. Hlavně si však dobří ti pacholci smlsli na zasloužilých stranických farizejích, které donutili se sebekriticky kát, svých pět švestek si sbalit  a otročiti na venkov se odebrati. Až na pár Moavých milců se tak obměnil celý partajní moloch. Neboť mnoho jest povolaných, málo vyvolených.

  S kulturou to mělo společného pramálo, snad až na definitivně  konečný model socialistického realizmu.  Malíři směli věrně (fotograficky) znázorňovat skutečnost, sochařům zas bylo povoleno sochat jen přesnou kopii 3D reality. Nicméně se objevila i nová opera, nazvaná Rudý účetní. Tam hlavní hrdina lepil  krabičky zápalek ke stolu, aby si třídní nepřítel ani neškrtl. Však také v závěru opery zapěl okresní tajemník a po něm celý sbor : "To je holt náš rudý účetní!" 

Kdyby dnes Mao z nebeských výšin některého z rudých obrů či trpaslíků upřel  svůj orlí pohled na českou kotlinu, jistě by jeho srdce zaplesalo radostí: "Ejhle Kalousek, živoucí reinkarnace mého rudého účetního.  Dokázal odolat svůdným pokušením svých podnikavých přátel. Co přítel to spis, Starka, Žíla, Barták, Háva. Zachoval si čistý štít, žádná prorůstová opatření, jen škrty, škrty a zase jen škrty. Je to holt takový můj rudý účetní."

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora