Vyčistí metanol naše umouněné podnikatelské prostředí?

neděle 23. září 2012 09:32

Jednou z příčit současné šlamastiky je kult snadného a rychlého zbohatnutí ve vysoké i nízké politice. Zainteresovaným je pro smích staré pořekadlo: Chudoba cti netratí.

Jak už kdysi zjistil Karel Marx, svobodné podnikání se neobejde bez prvotní kumulace kapitálu, a té lze docílit krádeží za bílého dne  nebo   privatizací,  při Mackem doporučovaném zhasnutí světla. Staří  antičtí Sparťané vychovávali svou mládež v duchu: chceš-li přežít, musíš lhát a krást, ale nesmíš být chycen. Mladí Machovi Sparťané zašli ještě dále.  Prodáni Slovákům zavrhli jakýkoli stud a za prachy oblékli dresy  Mečiárovy nacionalisticko bolševické partaje!

V zájmu nezbytné kumulace majetku se proto sluší občas poctivě  zavřít obě oči a  nadržovat  snaživým lapkům,  zejména těm, kteří  naoko  hájí zájmy té které státotvorné partaje. Své o tom dobře vědí  směrodatní byrokraté z celní  a ministersko finanční branže.  Jak se dnes dozvídáme, dostatek informací  o gigantických nepravostech v odvětví  nelegálního tabáku a alkoholu měl současný i předchozí  ministr vnitra! Chyběla tu jen snaha konat, respektive. podle Johna, zákony, postihující už přípravnou fázi zločinu. 

První větší kauzou celostátního významu byly lehké topné oleje.  Reakce nejvyšších? Pryč s kontrolami a přílišným vyšetřováním, bránícím svobodnému podnikání!  Že přišel stát o miliardy korun? Nesmysl, jednalo se o částky o tři nuly menší tvrdíval tehdy Klaus. Pokud si vzpomínám, tuto nepravdu nikdy neodvolal, natož aby se za ni omluvil.

Dnes tu máme veleprůšvih s metanolem.  Oběť těch desítek mrtvých  outsiderů neromského původu by neměla být promarněna. Měla by se v dobrém slova smyslu stát záminkou k důslednému vymícení prodeje nelegálního  tvrdého alkoholu a  páchání dalších všiváren, řízených či tolerovaných mafií. A to nezávisle na tom, co na to řeknou  kmotři, či jak na věc nahlížejí  pseudofilosofové z pražského Hradu.

Neškodilo by, kdyby za každého otráveného nuzáka padla aspoň jedna mafiánská kebule!

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora