Smír monoteistů očima umírněného neznaboha

úterý 26. únor 2013 15:44

Svým rázným odchodem z papežského stolce otevírá Benedikt XVI. nejen cestu k odstranění dobře zmapovaných staletých nešvarů "církve obecné, katolické", nabízí i novou šanci dialogu, vlastně trialogu nosných monoteistických konfesí.

Bez rozumného kompromisu nelze dosáhnout ničeho pozitivního. Velice rozumným kompromisem může být opuštění  neudržitelných dogmat (opěrných bodů)  a  spořádaný ústup  do předem připravených pozic, jak to ostatně dělala německá  Wehrmacht v druhém poločase druhé světové války.

Katolíci by mohli zatroubit k ústupu v otázce panenství panenky Marie. Nejprve by ovšem museli rázně odmítnout utrhačství  některých uličníků na Facebooku, popírajících existenci zmíněného panenství od samého počátku.  Ústupek katolíků by spočíval v tom, že by trvali na nezpochybnitelnosti panenství panenky Marie v období do úspěšné sexmise archanděla Gabriela.

Judaisté by mohli projevit rezervovaný údiv nad Hospodinovou zálibou v genocidě, v zabíjení prvorozených synů i dobytčat, ve vyvražďování celých měst (Sodoma, Gomora), celých (pohanských) národů (Filištínů), ba veškerého lidstva a tvorstva (viz údajnou potopu světa).

Islamisté by mohli připustit, že vzhledem k neviditelnosti Alláha je velmi obtížné až zavádějící exaktně definovat jeho velikost. Proto napříště místo Alláh je veliký, budou vykřikovat Alláh je dosti veliký.

Konečně jsou tu ateisté, kteří jsou jistou sortou monoteistů,  pro něž "n" počet bohů se nerovná jedné, nýbrž nule. (I nulový bůh je právě jeden). Petr Hájek by jistě ocenil, kdyby ateisté připustili vliv vesmírné inteligence, tedy božstva,  na evoluci.  Proč ne, řeknou ateisté, jen to vidíme v opačném gardu. Vesmírná inteligence může existovat, ale, milý Petříku,  spíše než jako  počátek všeho, jako konec všeho, jako  vrchol evoluce!

A všichni budou spokojeni,  včetně ateistů v Českých zemích, na jejichž bedra dolehne lví podíl církevních restitucí.

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora