Conclave

úterý 12. březen 2013 16:53

Zeman momentálně seká latinu, nechal media medii a svůj spravedlivý hněv nasměroval proti teroristům, i těm opravdickým, islámským. Nechť koná dobro, my se  zatím nenápadně přeneseme jihojihozápadním směrem do kaple Sixtinské, kudy právě kráčí historie, volba Kristova náměstka pro Zemi a blízký kosmický prostor.

Kaple Sixtinská prý připomíná někdejší Šalamounův chrám v Jeruzalémě, v němž Kristus rázně zakročil proti tehdejším podnikavcům.  Proč by vnější podoba místa činu spolu se současnou světodějnou událostí  nemohla inspirovat Krista k neveřejnému vystoupení se staronovým poselstvím?

Za nacistické okupace při povinné hodině (katolického)  náboženství nám ctihodná sestra Klára popsala onu událost v Šalamounově chrámě následovně: " I upletl si Ježíš z provazů bič a vyhnal z chrámu penězoměnce i  prodavače dobytka a holubů řka "nečiňte z domu mého otce peleš lotrovskou!"" Moc se nám líbil pojem peleš lotrovská. Chtěli jsme (devítiletí kluci)  znát více podrobností. "Nu je to taková smradlavá špeluňka, noclehárna loupežníků, páchnoucí potem, moči a jinou nečistotou." "Také židovinou?" "Ano, ano tím  také".

Dnes po 68 letech jsem hledal příslušný citát na vatikánském webu (www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata.  Peleš lotrovská zní latinsky lustrum scelestum, leč neuspěl jsem. Zkusil jsem tedy "domu mého otce" (domum Patris mei) a ejhle bylo to v evangeliu podle Jana, kapitola druhá, verše 14. až 16. Začátek je podobný ústní verzi sestry Kláry, konec však je mnohem méně emotivní : "Nolite facere domum Patris mei domum negotiationis ”, neboli "nedělejte z domu mého otce burzu (či tržnici)".

Takže i ten Kristus je dnes cenzurován. Ne, do kaple Sixtinské se asi nedostaví, jeho slovo by stejně neproniklo až k věřícím, zvláště kdyby se neuváženě rozhodl pronést nějaký jadrný  bonmot na účet Vatikánské banky (Instituto per le Opere di Religione).

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora