Zbudit Blanické rytíře? Ne, něco lepšího!

pátek 5. červenec 2013 08:17

V Egyptě mají k hašení mocenských karambolů armádu, my tu pro stejný účel od nepaměti máme jednotku podřimujících Blanických rytířů.

A to, jak každý snadno  posoudí, je v dnešní době  dosti chabá pojistka našeho nedozrálého politického systému.  Vyplatilo by se proto  vybudovat hi tec kybernetickou spící gardu, která by byla v případech akutního ohrožení uváděna do  bdělého  stavu soustavou  objektivních senzorů. Tato čidla  by detekovala mezní  hladinu arogance politiků,  hustotu přediva  kmotrovských vazeb  a tomu odpovídající míru obecné naštvanosti občanů.

Jednotkou arogance politiků by mohl sloužit jeden milizemák (zemák je pro praktické použití  jednotka příliš velká),  jednotkou hustoty kmotrovských vazeb by mohl být jeden  dphmp a jednotkou naštvanosti národa jeden plný václavák.

Kdykoli by jeden z  těchto parametrů, případně jejich lineární kombinace překročila únosnou mez, převzala by vládu v této zemi spolehlivá výpočetní technika.  Bylo by to jen na pár okamžiku, během nichž  by přeprogramovala vadný software v hlavách politiků, uvedla by do vegetativního stavu tělesné ostatky kmotrů, určené k pozdější  implantaci potřebným příjemcům a  uklidnila by mysl prostých smrtelníků scénkou z některého z nenáročných televizních seriálů.

Osvěžení občané by se probudili do nové optimisticky laděné reality. "Sakra, říká ti něco Mynář, Šlouf, Zbytek?"  

"Ne, ale zjišťuju, že umím zčista jasna čínsky. Asi na tu spící gardu nakoupili naši armádní zásobovači levnější elektroniku někde v Asii."

 

 

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora