Technologie syntézy nesmrtelné duše.

středa 14. srpen 2013 11:30

Neunikl vám na webu zajímavý článek, Poslední výkřik mozku? Čtenáře přímo nutí k fantastickým úvahám.

Jeho předmětem je experimentálně ověřený fakt, že mozek potkana krátce po zástavě srdeční činnosti (po klinické smrti)  projevuje o řád vyšší aktivitu, než při plném vědomí. Jakýsi poslední výkřik, poslední apel mozku. Zřejmě tento objev významně ovlivní diskuzi o duševních prožitcích absolventu klinické smrti, jako je světlo na konci tunelu, pozorování své  vlastní tělesné schránky z nadhledu, včetně reje lékařů, oživujících  dočasnou mrtvolu dotyčného šťastlivce. 

Tvrdošíjní zastánci existence nesmrtelné lidské duše, zřejmě namítnou, že zvířata mají sice také duši, ale jen smrtelnou, a že tedy v případě potkana šlo jen o poslední zoufalý výkřik jeho smrtelné dušičky. Tento argument ovšem nemá oporu v bibli.  Ježíš učil, že vyvolení nezemřou na věky, na rozdíl od bídných hříšníku, kteří naopak na věky zemřou! Žádný očistec, žádná nedůstojná sadistická muka, prostě zemřou. Takže z hlediska vyšší moci rozdíl mezi potkanem a průměrným občanem není zas tak velký. Ostatně před drahnými lety jsem četl zajímavou noticku v slovenské Pravdě: V Bratislavě žije tři sta tisíc potkanou, nepočítaje v to potkanou v ludskej kuoži! 

Nabízí se lákavá představa. Poslední výkřik mozku může obsahovat významnou dešifrovatelnou informaci o jeho  software. V kladném případě by stálo  za to pokusit se o jeho download.  Společně s DNA by pak teoreticky bylo možno plně  restaurovat člověka  po tělesné i  duševní stránce. Život člověka by se v důsledku toho stal téměř věčným. Dávný mýtus lidstva, nesmrtelná duše, by se podařil technologicky realizovat.

Ostatně DNA by postupně mohla hrát stále menší roli. Lidský software, duši, chcete-li, by šlo uložit  do umělého mozku, stejně hodnotného jako je ten lidský, jen mnohem výkonnějšího. Ten by byl navíc  odolný vůči rakovině, prionům, virům, bakteriím, prvokům, klíšťatům a jiným bio-neřádům. 

Budoucí astronauti na bázi umělé inteligence, osazené lidským softaware, by se obešli bez kyslíku, vody, mohli by vegetit i ve vakuu při teplotách několika K i  při vedrech vysoko nad bodem varu vody. Mohli by se  bez skafandru poflakovat po měsících Saturnu nebo bez aqualungu skotačit na dně mořských propastí. 

Rozhodně je to  pro hloubavého  človíka  lákavější perspektiva, než získání  protekčního  prvního či druhého hlasu v některém z chórů andělských, účinkujících, ostatně  s dosti jednotvárným repertoárem, někde ve stratosféře, kam novozákonní evangelisté, trestuhodně neznalí astronomických objevů o dvě stě let staršího Eratosthena, situovali nebe. 

Jistě namítnete, že by bylo radno,  držet se více při zemi.  Tak dobrá, vraťme se do mrzké současnosti. Žádné stěhovaní duší do robotů, jen drobné korekce lidského software.  Představte si, vím, představa je to absurdní, představte si tedy,  že existuje vysoce postavený ústavní činitel, trpící chorobnou prolhaností a pomstychtivosti.  Terapie by byla vcelku jednoduchá: uvedení pacienta do stavu klinické smrti, stažení software jeho mozku, včasné ukončení stavu klinické smrti,  mírná editace staženého  softaware  a  jeho zpětné uložení do mozku pacienta. 

Tady ovšem, jak všichni cítíme,  číhá velké nebezpečí.  Na  zdravotnictví se přiživuje  horda dobře zmapovaných kmotrů. Jistě by věděli, jak s touto terapií správně naložit.

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora