Zarazit nemravný pokles cen nejen spotřební elektroniky

neděle 17. listopad 2013 09:11

Elektronika, kterou laik vnímá jako symbol pokroku dvacátého prvního století, ve skutečnosti poťouchle rozvrací naši ekonomiku. I tak lze interpretovat nedávné rozhodnutí bankovní rady ČNB.

Jak nás poučil pan Hampl, hrozí naší ekonomice pád do pasti deflační spirály. Heslo dne zní: udržet inflaci nad nulou i kdyby na chleba nebylo. Tomu ovšem brání  ekonomičtí diverzanti, kteří s cílem ohrozit stabilitu naší ekonomiky prodávají stále kvalitnější zboží za nižší a nižší ceny. Naštěstí jsou tu podnikatelé, kteří pozitivně přispívají k růstu inflace. Za mnohé lze zmínit výběrčí vodného a stočného, kteří naopak za stále méně a méně  spotřebované vody si účtují  více a více. Dále nutno pochválit neprávem zostouzené pořadatele předváděcích akcí a v neposlední řadě i snaživé lékárníky, kteří nenápadně zvyšují ceny snad každý týden.

Zásahem ČNB mají elektroničtí rozvraceči našeho hospodářství tak říkajíc utrum. Ceny elektroniky po více než dvaceti letech znovu porostou!  Levněji už nebude!  Devalvace koruny má především pomoci našim exportérům, ovšem jen těm, jejichž podnikání není závislé na zahraničních surovinách, na zahraničních polotovarech a ceně nafty.

Naši evropští sousedé nad tím kroutí hlavou, tohle přece není fair hra, je to nekalé zvýhodňování   exportérů. Takhle se v Evropě neobchoduje!  My ovšem víme své. Proč  nekopírovat strategii asijských vývozců, jimž laciná práce umožňuje ničit evropskou a americkou konkurenci?  Nestojíme o to  být považováni za  solidní evropskou zemi.  To si z ekonomických důvodů nemůžeme dovolit.

Devalvace koruny nepřispívá k žádoucímu směřování naší ekonomiky, nevyvíjí  potřebný tlak na rozvoj  vědecky a  technologicky náročných  oborů, naopak napomáhá těm pokulhávajícím a méně sofistikovaným.

Devalvace nás posune  k pracovním činnostem, které vyspělé země rády přenechávají těm zaostalým.

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora