Putinův portrét v Magazínu BBC

pátek 28. březen 2014 17:59

Dnešní News Magazine BBC přináší rozsáhlou esej, nazvanou "Vladimir Putin: The rebuilding of 'Soviet 'Russia" (Přestavba 'Sovětského' Ruska)

Objevný z dnešního hlediska  je v této eseji Putinův projev, přednesený v ruské dumě v srpnu roku 1999, tedy na začátku jeho politické kariéry. BBC Monitoring poskytl autorům eseje jeho výňatek. Ten pak pohodlnějším čtenářům nabízím ve vlastním neautorizovaném překladu:

Musíme skoncovat s revolucemi, jsou dělány proto, aby nikdo nebyl bohatý. Ale v danou chvíli země potřebuje reformy, aby nikdo nebyl chudý. V těchto dnech je tento úkol zvláště obtížný. Neexistuje nic takového jako kvetoucí stát s ožebračeným obyvatelstvem.

Nejdůležitějším úkolem a prioritou vlády musí být zajištění  zásobování potravinami. Budeme pomáhat agrárnímu sektoru a milionům zemědělců, kteří budou mít jedinou starost, dodávat  kvalitní ruskou produkcí.

Ruská teritoriální integrita není předmětem vyjednávání, nebo dokonce nějakého "kuh-handlu" či vydírání. Zasáhneme tvrdě proti každému, kdo by chtěl narušit naší teritoriální integritu.

Rusko po staletí bylo velmocí a zůstane jí. Vždy mělo a stále ještě má legitimní zájmy v zahraničí, jak na bývalých sovětských územích. tak i jinde! Nesmíme  toto přestat mít na zřeteli, ani nesmíme dovolit, aby naše názory  nebyly respektovány.

 

V posledním odstavci jsou deklarovány velmocenské ambice nového Ruska. V době přednesu je zřejmě málokdo bral vážně,  Rusko tehdy mělo jiné starosti, zato v dumě mohla velká slova působit náležitě vlastenecky.

Putinovské Rusko se skutečně dostalo z existenčních potíží.  Formálně se stalo demokratickou zemí, mnohé  z komunistického modelu bylo zavrženo, leccos přežívá dále, ovšem v novém hávu.  Místo politbyra je tu skupina směrodatných oligarchů, ti kteří se nezařadili do Putinova  voje ochutnali slasti kriminálu. Místo Marxe, Engelse,  Lenina a Stalina je tu opět dobrotivá Bogorodica. Místo  Gorbačovovy glasnosti, tam kde se to hodí, opět lži a polopravdy.  A právě deficit glasnosti spolu s nově uplatňovanou nevybíravou velmocenskou politikou nás tvrdě vrací na zem.

Putin to se svým Ruskem myslí až příliš dobře, na rovnoprávnost menších  států ve svém okolí pohlíží s náležitým despektem. Chceme-li přežít podle svých představ, musíme rychle dozbrojit, aby ani naše zájmy a názory nebyly ve stínu nového Gosudara přehlíženy.

Místo toho na domácí scéně  pokračují útoky nové národní fronty na EU na Euro, na pravdoláskaře i na ostatní  neextrémistické politiky.  Kalit vodu v dané situaci je nezodpovědné a hlavně hloupé. Hloupé proto, že v blížících se volbách mohou se svými ohranými žalozpěvy utrpět  další Sarajevo.

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora