Jaderné ptákoviny ve zkratce

pátek 24. červenec 2009 08:24

Zkratku DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) zná dnes, v  čase set top boxové pandemie, snad každé batole a každá n-tá telebabča. Zkratka DVB-S jukne na vlastníka digitálního satelitního přijímače z přiloženého manuálu . Novodobý Podobojí, prahnoucí  po digitálním příjmu pozemském + nebeském, narazí na zkratku DVB T-S. Podobně se ušpulující zkratka  NWB T-S (Nuclear Weapon Blasting   Terrestrial - Space) zatím neexistuje. Napadla mě při návštěvě ruské webové stránky www.kurchatow.ru/folder100.html. Je věnována pietní vzpomínce na Semipalatinskou jadernou střelnici, zrušenou právě před dvaceti lety.

Největší délka sto osmdesát kilometrů, největší šířka sto čtyřicet kilometrů, plocha 18 450 kilometrů čtverečních. Střelnice s velkým "S" zasahovala do  tří oblastí: Karagandinské, Pavlodarské a Semipalatinské. Není na škodu zde  doplnit a připomenout, že Karaganda, rozměrná jako Francie, proslula svými lágry. Byl to za stalinských  časů vlastně rozsáhlý superkoncentrák. Blízká jaderná střelnice vytvářela ideální podmínky pro fundovaný výzkum vlivu neutronového záření, promptního gama záření i účinků radioaktivního spadu na lidský organizmus. O výbuchy  přitom nebyla nouze. Podle citovaného zdroje tu bylo v letech 1949 až 1989 odpáleno celkem 456 jaderných náloží, z toho 116 v atmosféře, zbývajících 340 v podzemí.

Článek obsahuje snesitelnou dávku statistik, mezi nimi tabulku růstu  světového jaderného potenciálu od prvopočátku v roce 1945 do roku 2000, kdy už nás chránilo 31 535 jaderných hlavic, o něž se velmoci dělily takto:
USA          Rusko        Velká Britanie     Francie     Čína
10 500       20 000       185                     450           400

V obrazové dokumentaci nalezne čtenář panoramato jaderné střelnice, komorní portrét největší vodíkové bomby na světě (50 megatun), nazvané "Kuzkinova matka", dále pak umělé jezero Čagan, vytvořené podzemním jaderným výbuchem i  mapku s  vyznačenými místy, kde byly jaderné nálože tvůrčím způsobem využity pro mírové účely. Posuďte sami:

- intensifikace přítoku ropy a plynu v lokalitě Tachta-Kugultinskoe na Kavkaze
- likvidace vzplanutí ropných gejzírů na Ukrajině
- prevence vytrysknutí plynu na Ukrajině
-  "pohřbívání" toxických odpadů v Kamě na Sibiři
- drcení rudy na Kolském poloostrově
- vytvoření podzemní dutiny v Tavdě na Sibiři
-  tvorba proláklin v Tajze na Sibiři, odstraněním podloží

Otrlého TV diváka už příliš nevzruší vesmírné dobrodružství, při kterém ve jménu záchrany lidstva je  jaderným výbuchem rozdrcen zbloudilý asteroid (případ NWB S), byť by přitom zahynula celá posádka kosmické lodi včetně bídáka, který nesmí chybět v žádném solidním katastrofickém filmu. To, co se popisuje v předchozím odstavci náleží do kategorie NWB T. Je ukázkou toho, že sci-fi občas zaostává za realitou. Až doposud se  tvrdilo, že jaderné pokusy jsou prováděny buď v podzemí nebo ve velkých výškách, aby nedocházelo k radioaktivní kontaminaci atmosféry a zejména terénu. Jaderné zhášení hořící ropy, pohřbívání toxických odpadů či hloubení umělých proláklin by mohlo být námětem strhujícího akčního filmu faktu, v němž by neměl chybět  hororový mutant s dosud neokoukanými tělesnými a duševními defekty.

Václav Vít

Václav Vít

Václav Vít

Především vnitropolitické komentáře, dále o čemkoli, co mě vybudí, pokud možno v odlehčeném duchu

Elektroinženýr, 28 let strávil ve výzkumu a vývoji senzorů záření gama, infračerveného záření, rychlých neutronů a následné elektroniky. V tomto století v důchodu, věnuje se svým zájmům: teoretická fyzika, výpočetní technika. Znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, pasivně latiny. Stáří 80 let

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora